Έλληνες και ξένοι εκπαιδευτικοί στην περιβαλλοντική Έκθεση της HELMEPA

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στην περιβαλλοντική Έκθεση της HELMEPA που φιλοξενείται στο κτίριο Ceresστον Πειραιά, 25 εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στο δίκτυο MEDIES (Mediterranean Educational Initiative for Environment and Sustainability) του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (MIO-ECSDE). Η παρουσίαση και ξενάγηση έγινε μετά από αίτημα του MIO-ECSDE στο πλαίσιο του training course για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που πραγματοποιεί για εκπαιδευτικούς. Η HELMEPAενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις εκπαιδευτικές της δράσεις για την αντιμετώπιση του marine litter, για την ηλεκτρονική καταγραφή των θαλάσσιων απορριμμάτων, μέσω της εφαρμογής  Marine Litter Watch και τέλος οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στο χώρο της Έκθεσης.

1

 

2

3