Υποβάλετε αίτηση για το Συμβούλιο Νεολαίας της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών

Αν είστε μεταξύ 16 και 22 ετών, με ενθουσιασμό και φρέσκιες ιδέες για την προστασία των ωκεανών μας, τότε μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών.

Το Συμβούλιο Νεολαίας δημιουργήθηκε το 2016 για να αναδείξει την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου, σε μια μοναδική ευκαιρία που θα συνδέσει τη νεολαία σε όλο τον κόσμο για συνεχή δέσμευση και δράση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τα μέλη του Συμβουλίου βοηθούν στην καθοδήγηση των προσπαθειών που εμπνέουν και στηρίζουν τη νεολαία και την κοινωνία στο σύνολό της με στόχο τη διαφύλαξη και την προστασία των ωκεανών μας. Βοηθούν επίσης στη διάδοση του μηνύματος σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών και εργάζονται μεμονωμένα ή/και συλλογικά αναπτύσσοντας στρατηγικές, εκστρατείες και εκδηλώσεις που υλοποιούνται με επίκεντρο την Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών.

Δείτε την αίτηση συμμετοχής, η οποία είναι ανοιχτή μέχρι τις 11 Αυγούστου, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση και τη δομή του Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες των μελών του, αλλά και τις ευκαιρίες που θα έχετε μέσω της συμμετοχής σας σε αυτό!
https://www.worldoceansday.com/youth-advisory-council

world-ocean-youth-advisory-council