1
Ναύτιλοι της Helmepa
08 Δεκεμβρίου 2022
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ασφάλεια στη θάλασσα

Η ιστορία της ναυτιλιακής βιομηχανίας από την εποχή των ατμόπλοιων μέχρι και σήμερα είναι γεμάτη από εφευρετικότητα, επαγγελματισμό, οραματισμό, επιτυχίες αλλά και σοβαρά ναυτικά ατυχήματα που σημάδεψαν την πορεία της.

Η ναυτική ασφάλεια από τις αρχές του περασμένου αιώνα θεωρήθηκε ως εξαιρετικά σημαντική παράμετρος της διεθνούς ναυτιλίας, η οποία εκτός από τον προφανή σκοπό της, την προστασία δηλαδή της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, ασκεί ιδιαίτερη επιρροή στην σχεδίαση καθώς και στην οικονομική εκμετάλλευση των πλοίων.

Η πρώτη προσπάθεια διεθνούς κανονιστικής ρύθμισης θεμάτων ναυτικής ασφάλειας έλαβε χώρα το 1914 με τη υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα (SOLAS) με σκοπό  την βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων. Αίτια για το προαναφερόμενο αποτέλεσε η βύθιση του Τιτανικού που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια περισσότερων από 1.500 ανθρώπων.

Έκτοτε είχαμε την εμπειρία σειράς διεθνών προσπαθειών με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και την προώθηση ενεργειών με σκοπό την συστηματική εξέταση των θεμάτων ναυτικής ασφαλείας και την υιοθέτηση των ενδεδειγμένων λύσεων καθώς και την αποτελεσματική υλοποίηση τους.

Εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών είχε η ίδρυση το 1948 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) με κύρια αποστολή την βελτίωση της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας μέσω της υιοθέτησης Διεθνών Συμβάσεων και άλλων τεχνικών ρυθμίσεων. Έκτοτε ο ΙΜΟ έχει αναπτύξει και υιοθετήσει περισσότερες από 40 Διεθνείς Συμβάσεις και πρωτόκολλα καθώς και περισσότερους από 1.000 κώδικες και συστάσεις όχι μόνο για τα θέματα ασφαλείας, αλλά και για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και για θέματα αποζημιώσεων. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι προσπάθειες του ΙΜΟ έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην εξύψωση των επιπέδων ασφαλείας της διεθνούς ναυτιλίας και έχουν αποτρέψει την απώλεια σημαντικού αριθμού ανθρώπινων ζωών. 

Σημαντικά συνέβαλαν σε αυτό το σκοπό και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον  τομέα των επικοινωνιών καθώς ανέτρεψε την προηγούμενη κατάσταση όπου το πλοίο ήταν ουσιαστικά αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι επικοινωνίες βοήθησαν αποφασιστικά το έργο της έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος και επιπρόσθετα είχαν και κοινωνική συμβολή διευκολύνοντας την επαφή των ναυτικών με τα προσφιλή τους πρόσωπα. 

Ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα είχαν επίσης οι κανονισμοί ευστάθειας των πλοίων μετά από βλάβη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγκρούσεων καθώς και οι διατάξεις για τα βοηθήματα ναυτιλίας και τα σωστικά μέσα.

Η Διεθνής Σύμβαση SOLAS 74 καλύπτει πολλές πλευρές της ασφάλειας του πλοίου συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού του, τα μέτρα πυρασφάλειας, τη μεταφορά των φορτίων μέχρι και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Από την άλλη πλευρά, οι Διεθνείς Κανονισμοί Σύγκρουσης έχουν ως σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ πλοίων στη θάλασσα αλλά και την εξάλειψη της πιθανότητας σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την Σύμβαση αυτή, οι κίνδυνοι διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:

α. Σε κινδύνους ναυσιπλοΐας, όπως αυτοί απεικονίζονται, αναγράφονται και περιγράφονται στους ναυτικούς χάρτες και τις ναυτιλιακές εκδόσεις, και

β. Σε κινδύνους που ενδέχεται να προκληθούν κατά τις συναντήσεις με άλλα πλοία που κινούνται στην ίδια περιοχή. 

Ενδεικτικά σημεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για μια ασφαλή ναυσιπλοΐα είναι η συνεχής επαγρύπνηση στην τήρηση φυλακής γέφυρας και μηχανοστασίου, η έξυπνη χρήση όλων των ηλεκτρονικών οργάνων γέφυρας και μηχανοστασίου, η συνεχής χρήση Radar-arpa, οι έγκυροι και αποτελεσματικοί χειρισμοί πλοίου, ο σχεδιασμός ταξιδίου και πλήρης παρακολούθηση του passage planning και τα συστήματα ναυσιπλοΐας που παρέχουν παρακολούθηση της παρέκκλισης από την πορεία μας όταν είμαστε κοντά στις στεριές και η υποχρεωτική τήρηση όλων των Κανόνων και Κανονισμών.

Mετά από τα δραματικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν σε πλοία, ένα νέο κεφάλαιο προστέθηκε στη Διεθνή Σύμβαση SOLAS που μαζί με τον Κώδικα Ασφάλειας ISPS καθορίζουν τις απαιτήσεις και τα μέτρα που έχουν σκοπό την προστασία πλοίων και λιμένων από τρομοκρατικές και άλλες έκνομες ενέργειες.

Η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην ναυτική ασφάλεια αναγνωρίσθηκε ως καθοριστική ιδιαίτερα λόγω της γενικευμένης πλέον χρήσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στα πλοία γεγονός που περιόρισε το πεδίο δράσεων των ναυτικών κυρίως στους σταθμούς ελέγχου και στις οθόνες των υπολογιστών. Η παλαιά αντίληψη περί ανθρώπινου λάθους, που σχετιζόταν με την απλή επίδραση του ανθρώπου στα διάφορα μέρη του πλοίου, έγινε ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω της έλλειψης αυτής της αμεσότητας. 

Η υιοθέτηση του κώδικα ISM και της σύμβασης SCTW αποτέλεσαν την πρώτη απάντηση του IMO στον ιδιαίτερα δύσκολο αυτό τομέα. Επίσης με την υιοθέτηση του κώδικα ISM αναγνωρίστηκε η ενδεχόμενη ευθύνη των διοικούντων τις ναυτιλιακές εταιρίες σε ατυχήματα που συμβαίνουν στα πλοία τους, με την έννοια ότι αυτά μπορεί να μην οφείλονται σε λάθη των ναυτικών αλλά σε εσφαλμένες αποφάσεις που λαμβάνονται στην ξηρά.

Νέα / Ανακοινώσεις

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Prev Next

Φωτογραφία της Εβδομάδας

potw-20190709-small2

Μαθαίνω για την Κλιματική Αλλαγή

banner-klimatiki-allagi

Θαλάσσιο Περιβάλλον: Διερευνώντας τη σχέση του μαζί μας

2014-mar-env-our-rel-with-it

Βίντεο της Εβδομάδας

votw-20190222

Ας μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα!

2017-oikologiko-apotypwma

.

 

Seagull-epistrefoumeallaprosexoume