Ατμοσφαιρική ρύπανση

Βασική πηγή αυτής της ρύπανσης είναι τα καυσαέρια των μηχανών των πλοίων που φεύγουν στην ατμόσφαιρα από τα φουγάρα τους. Οξείδια του θείου και του αζώτου, μικροσωματίδια, αμμωνία, πτητικές οργανικές ενώσεις κ.ά δυστυχώς συμβάλλουν  στην διατήρηση της κλιματικής αλλαγής. 

Η ποιότητα των καυσίμων ναυτιλίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν και γι’ αυτό Διεθνείς Συμβάσεις απαιτούν τον έλεγχο και τον περιορισμό των αέριων ρύπων των πλοίων.