Πετρελαϊκή ρύπανση

Ένα πλοίο μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πετρέλαιο είτε στη διάρκεια της καθημερινής του λειτουργίας (λειτουργική ρύπανση) ή σε κάποιο ναυτικό ατύχημα (ατυχηματική ρύπανση).

Αν και οι επιπτώσεις μιας πετρελαιοκηλίδας που δημιουργείται σε κάποιο ναυτικό ατύχημα είναι συχνά άμεσες και δραματικές, μελέτες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που καταλήγει στη θάλασσα από τα πλοία είναι αποτέλεσμα λειτουργικής ρύπανσης.

Η πετρελαϊκή ρύπανση υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα του θαλάσσιου νερού, βλάπτει τη θαλάσσια ζωή και ζημιώνει τις τοπικές οικονομίες παράκτιων περιοχών που βασίζονται στον τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την αλιεία. 

Ο καθαρισμός ακτών που ρυπάνθηκαν με πετρέλαιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολος και δαπανηρός ανάλογα με το είδος της ακτής, του πετρελαίου και των καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τη Διεθνή Νομοθεσία, κάθε χώρα που την αποδέχεται, διαθέτει Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης ρύπανσης με πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες στην περιοχή της αρμοδιότητάς της. Υποχρεούται να έχει κατάλληλα μέσα και να συνεργάζεται με γειτονικά κράτη.

Οι πετρελαιοκηλίδες πάνω από 700 τόνους λόγω ναυτικών ατυχημάτων έχει μειωθεί σημαντικά από το 1970 και αυτό οφείλεται στην εκπαίδευση των ναυτικών, την αυστηρή νομοθεσία, στην εξελιγμένη κατασκευή και λειτουργία των πλοίων καθώς και σε πρωτοβουλίες της ίδιας της ναυτιλίας να προσφέρει συνεχή επιμόρφωση για την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της (π.χ. HELMEPA).