Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Container Ships)

Είναι πλοία διαφόρων διαστάσεων που χαρακτηρίζονται από τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων (TEU) που μεταφέρουν. Σήμερα υπάρχουν πλοία δυνατότητας μεταφοράς 15.000 TEU. Τα φορτία (ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά είδη, ρουχισμός, φρούτα, αυτοκίνητα και είδη γενικού φορτίου) προστατευμένα στα ειδικά κατασκευασμένα και κλειστά μεγάλα κιβώτια, μεταφέρονται με υψηλές ταχύτητες σε δρομολόγια-«γραμμές», που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα λιμάνια. Εκεί, ειδικοί γερανοί ξεφορτώνουν γρήγορα και φορτώνουν εμπορευματοκιβώτια σε κατάλληλα διαμορφωμένες θέσεις στο εσωτερικό αλλά και στο κατάστρωμα των πλοίων. Η στοιβασία των κιβωτίων απαιτεί από το πλήρωμα ειδική προετοιμασία-μελέτη.

ships-containers-1