Φορτηγά Πλοία (Freighters)

Είναι πλοία των οποίων το μέγεθός τους δεν ξεπερνά συνήθως τους 20.000 τόνους ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν σε λιμάνια με μικρό βάθος. Έχουν δυνατότητα φορτοεκφόρτωσης με τον εξοπλισμό που διαθέτουν, τα δε φορτία τους είναι σε σάκους, δέματα, κιβώτια και βαρέλια. 


                                  ships-freighters-1