Πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων χύμα (Bulk Carriers)

Τα πλοία αυτά είναι μεγάλα μέχρι και 350.000 τόνους. Διαθέτουν μεγάλες αποθήκες-αμπάρια, που είναι σαν δεξαμενές από το κατάστρωμα μέχρι το βαθύτερο σημείο. Τα καπάκια που φαίνονται στη φωτογραφία εξασφαλίζουν τη στεγανότητα των αποθηκών για την προστασία των ξηρών χύμα φορτίων τους όπως βωξίτη, γαιάνθρακα, σιτηρά, σιδηρομεταλλεύματα, ζάχαρη, λιπάσματα, τσιμέντο, κ.ά.

 

ships-bulk-1