Πλοία μεταφοράς υγρών φορτίων χύμα (Tanker Ships)

ships-tankers-1Είναι τα γνωστά Δεξαμενόπλοια, επίσης μεγάλα μέχρι και 500.000 τόνους. Οι δεξαμενές τους, από το κατάστρωμα μέχρι το βαθύτερο σημείο, χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών φορτίων χύμα όπως πετρέλαιο, βενζίνη, λιπαντικά, λάδια διαφόρων ειδών, χημικές ουσίες και νερό. Οι δεξαμενές απέχουν περίπου 2-3 μ. από τις πλευρές και τον πυθμένα του πλοίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί ρύπανση της θάλασσας σε περίπτωση ατυχήματος. Ειδικά συστήματα ασφαλείας προστατεύουν πλήρωμα, πλοίο και φορτίο από ατυχήματα και ιδιαίτερα πυρκαγιά.

Τα δεξαμενόπλοια μοιάζουν με τα bulk carriers και διακρίνονται από έναν ή δύο γερανούς που έχουν στη μέση του καταστρώματος τους, για το χειρισμό σωλήνων σε φόρτωση και εκφόρτωση.

ships-tankers-2-lngΥποκατηγορία αυτών των πλοίων είναι σήμερα τα Υγραεριοφόρα (LNG Carriers) τα οποία μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο.