1
Ναύτιλοι της Helmepa
08 Δεκεμβρίου 2022

Σπουδές που συνδέονται με το θαλάσσιο περιβάλλον

Για όσους ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε αντικείμενο που συνδέεται με τη χρήση, τη μελέτη ή/και τη διαχείριση θαλασσών και παράκτιων πόρων μπορούν να επιλέξουν δημόσια ή ιδιωτικά ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 

Αρμόδια σε θέματα συμβουλευτικής καθοδήγησης είναι τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας http://studies.protovoulia.org/.  

Οι ειδικότητες που ακολουθούν προσφέρονται από Ελληνικά Δημόσια Ιδρύματα.

Σπουδες σε Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
 • Ναυτικά Λύκεια
 • Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Ασπροπύργου - Ηπείρου - Ιονίων Νήσων - Κρήτης - Κύμης - Μακεδονίας - Οινουσσών - Σύρου -Ύδρας - Χίου
 • Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ασπροπύργου - Κρήτης - Μακεδονίας - Χίου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα ακόλουθα websites:

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (πρώην ΥΕΝ)http://www.yen.gr/ 

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού http://www.yen.gr/yen.chtm?prnbr=28851 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/epagelmatiki_stadiodromia.php 
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος  http://www.nee.gr/ 
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.) http://www.pno.gr/  
Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού http://www.pepen.gr/  
Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού http://www.pemen.gr/ 

Σπουδές σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος
 • Σχολεία Αξιωματικών απευθείας κατάταξης Σημαιοφόρων-Ανθυποπλοιάρχων Λ.Σ.
 • Σχολή Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.
 • Σχολή Δόκιμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.
 • Σχολή Δόκιμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το website του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (πρώην ΥΕΝ)http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=28418 

Ναυτιλιακές Σπουδές
 • Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης, Δημόσιο ΙΕΚ
Ναυπηγική
 • Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 • Τμήμα Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας
Επιστήμες της Θάλασσας
 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σπουδές στη Αλιεία- Ιχθυολογία
 • Τμήμα Ιχθυοκομίας Αλιείας, ΤΕΙ Ηπείρου
 • Τμήμα Ιχθυοκομίας Αλιείας ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Τμήμα Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ΤΕΙ Μεσολογγίου
Θαλάσσια Βιολογία από κατέυθυνση
 • Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ωστόσο υπάρχουν ειδικότητες βασικού πτυχίου οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με τις ακτές και τη θάλασσα μέσα από επιλεγόμενα μαθήματα ή μέσα από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Οι απόφοιτοι Ανώτατων και Ανώτερων Δημόσιων ή Ιδιωτικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα να εξειδικευτούν μέσα από ΠΜΣ. Τα προγράμματα που ακολουθούν αφορούν εξειδίκευση που συνδέεται άμεσα με τη χρήση, μελέτη και διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και υλοποιούνται από Ελληνικά Δημόσια Ιδρύματα. 

Ωστόσο στην Ελλάδα υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα θετικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών και περιβαλλοντικών κατευθύνσεων τα οποία έμμεσα μπορούν να συνδεθούν με την θάλασσα και τις χρήσεις της. Μεγάλη ποικιλία παρόμοιων μεταπτυχιακών προγραμμάτων προσφέρεται από αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις Γραμματείες των εκάστοτε προγραμμάτων σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί.

Σημειώνεται ότι η HELMEPA κάθε χρόνο προκηρύσσει, στη μνήμη του Εμπνευστού της, Γιώργου Π. Λιβανού, μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου με θέμα Ναυτιλία/Περιβάλλον. Το ποσό της υποτροφίας καλύπτει δίδακτρα και κόστος διαμονής.

Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι και νέες τέκνα Ελλήνων ναυτικών ή ναυτικοί οι ίδιοι, έως 30 ετών, απόφοιτοι ΑΕΙ ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, που δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και έχουν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η προκήρυξη γίνεται στις αρχές κάθε έτους και ανακοινώνεται μέσω Δελτίο Τύπου και των websites της HELMEPA και των Ναυτίλων.

Τίτλος ΠΜΣ
Τμήματα ή Σχολές
Ίδρυμα
Βασικό πτυχίο
Πληροφορίες
Ναυτιλία
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Οικονομικές επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικές επιστήμες, Πολιτικές επιστήμες, Κοινωνικές επιστήμες, Γεωγράφοι,
Μηχανικοί οικονομίας και διοίκησης 
Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο (ΝΑΜΕ)
Τμήμα 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου
Logistics(Συστήματα Εφοδιασμού και Διακίνησης Προϊόντων)
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη
Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΝΜΜ), Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Ε.Μ.Π. 

Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μηχανικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Γεωλόγοι, Μαθηματικοί, Περιβαλλοντολόγοι
Υδραυλική Μηχανική 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι
Ωκεανογραφία
Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωγράφοι, Γεωπόνοι,
Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής 
Τμήμα Βιολογίας
Τμήματα Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδατικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΜΣ Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες
Τμήματα ή Σχολές Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Φυσικοί, Χημικοί, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί Περιβαλλοντολόγοι
www.bio.auth.gr
Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών 
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
Γεωπονικό Πανεπιστημίου Αθηνών
Υδατοκαλλιέργειες- Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών 
Τμήμα Κτηνιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων 
Τμήμα Βιολογίας Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης
Πανεπιστημίου Κρήτης

Νέα / Ανακοινώσεις

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Prev Next

Φωτογραφία της Εβδομάδας

potw-20190709-small2

Μαθαίνω για την Κλιματική Αλλαγή

banner-klimatiki-allagi

Θαλάσσιο Περιβάλλον: Διερευνώντας τη σχέση του μαζί μας

2014-mar-env-our-rel-with-it

Βίντεο της Εβδομάδας

votw-20190222

Ας μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα!

2017-oikologiko-apotypwma

.

 

Seagull-epistrefoumeallaprosexoume